Anna Gertych Malikowa - "Anio³ z lutni±"

Zamknij okno
Technika - rze¼ba w drewnie, Rozmiary - 78 cm