Anna Gertych Malikowa - "Anio³ z gitar±"

Zamknij okno
Technika - rze¼ba w drewnie, Rozmiary - 50 cm