Anna Gertych Malikowa - "Anio³ z altówk±"

Zamknij okno
Technika - rze¼ba w drewnie, Rozmiary - 70 cm