Anna Gertych Malikowa - "Matka Boska obleczona s³ońcem"

Zamknij okno
Technika - rze¼ba w drewnie, Rozmiary - 116 cm