Anna Gertych Malikowa - "Kapliczka ze ¶w. Franciszkiem"

Zamknij okno
Technika - rze¼ba w drewnie, Rozmiary - 130 cm