Anna Gertych Malikowa - "Kapliczka z Matk± Bosk± z Dzieci±tkiem"

Zamknij okno
Technika - rze¼ba w drewnie, Rozmiary - 80 cm