Cecylia Malik-Dziurdzia

ur 1975 w Krakowie, 1995-2001 studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem uzyskala w pracowni prof. Leszka Misiaka

Wystawy zbiorowe:
2000 – „Pejzaż w malarstwie współczesnym” galeria Pryzmat, Kraków
2001 – Interdyscyplinarna akcja młodych, Galeria sztuki współczesnej Solvay, Kraków
2001 - Wystawa malarstwa, Galeria Młodych Gazety Antykwarycznej, Kraków
2001 – „Obrazy sacrum w sztuce”, Muzeum Miejskie, Wadowice
2002 – „Promocje” ogólnopolski przegląd malarstwa młodych, Galeria sztuki, Legnica
2003 – „Obrazy sacrum w sztuce III” Muzeum Miejskie, Wadowice
2003 – „Czerwony” galeria Lamelli, Kraków
2004 – „EGERIA 2004” Galeria Miejska, Ostrów Wielkopolski
2004 – „Triennale Malarstwa Częstochowa 2004” Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa:
2005 – Wystawa laureatów „triennale malarstwa”, Instytut Polski, Sztokholm
2005 – “Culture at crossing”, Galeria Labirynt i Cepelia, Kraków Culture Huset, Farum, Dania
2006 – Konfrontacje Kraków-Berlin, Galeria Pryzmat, Kraków

Wystawy indywidualne:
1999 – Malarstwo, galeria Na pięterku, Kraków
2001 – Malarstwo, Dom krakowski, Norymberga
2002 – Malarstwo, Klub Kuriozum, Kraków
2003 – „Pejzaż”, galeria Cafe Szafe, Kraków
2003 – „Po drodze”, galeria Sito, Kraków
2003 – Malarstwo, galeria Schody, Warszawa
2005 – „Obrazy malowane w poludnie”, Galeria 2 ÂŚwiaty, Kraków

Inne osiągnięcia:
2001 – I nagroda w konkursie „Obrazy sacrum w sztuce”, Wadowice
2002 – stypendium Prezydenta Miasta Krakowa
2002 – II miejsce w 60-tym konkursie Szopek krakowskich, Kraków
2003 – II nagroda w konkursie „Obrazy sacrum w sztuce”, Wadowice

Collective exhibitions:
2000 – „Modern art landscape” gallery Pryzmat, Kraków
2001 – „Youth artist project” gallery of contemporary art Solvay, Kraków
2001 – „Diploma 2001 – painting exhibition” youth gallery Gazety Antykwarycznej, Kraków
2001 – „ The Sacred in art II” museum Miejskie, Wadowice
2002 – „Promotions” - all-polish review of young artists paintings art gallery, Legnica
2003 – „The Sacred in art III” museum Miejskie, Wadowice
2003 – „Red” gallery Lamelli, Kraków
2004 – „EGERIA 2004” gallery Miejska, Ostrów Wielkopolski
2004 – „Triennale Malarstwa Częstochowa 2004” Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

Individual exhibitions:
1999 – „Painting” gallery Na pięterku, Kraków
2001 – „Painting” gallery Cracow House, Nuremberg
2002 – “Painting” gallery club Kuriozum, Kraków
2003 – „Landscape” gallery club Cafe Szafe, Kraków
2003 – „On the way” gallery Sito, Kraków
2003 – „Painting” gallery Schody, Warszawa

Awards and scholarship:
2001 – 1st prize in „The Sacred in art II” museum Miejskie, Wadowice
2002 – The City of Kraków Scholarship for Young Creative Talents President of Kraków
2002 – 2nd prize in 60th competation of Cracow Christmas Crib Kraków
2003 – 2nd prize in „The Sacred in art III” museum Miejskie, Wadowice